Huy Nguyễn
Huy Nguyễn

Huy Nguyễn 

0 (0)
Biên tập viên
FacebookLinkedinEmailPhoneWebsite

Học hàm, Học vị

Cử nhân

Cơ quan công tác

Cty CP Truyền thông MS

Chức vụ hiện tại

Trưởng nhóm

    Tôi có kinh nghiệm 8 năm làm trong lĩnh vực báo chí và truyền thông.