Huyền Thanh
Huyền Thanh

Huyền Thanh 

0 (0)
Host Radio

Cơ quan công tác

Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM

    Phóng viên kênh FM 99.9MHz

    Quá trình làm việc

    Từ 1993 đến nay