Huỳnh Lâm Nguyệt Thảo
Huỳnh Lâm Nguyệt Thảo

Huỳnh Lâm Nguyệt Thảo 

0 (0)
Biên tập viên

Học hàm, Học vị

Cử nhân

Chuyên ngành

Văn học

Cơ quan công tác

Cộng tác viên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM

    Nếu chưa từng thử cố gắng thì bạn sẽ không bao giờ có quyền để nói 'giá như'!

    Quá trình học tập

    Tốt nghiệp cử nhân Đại học Khoa học Xã Hội & Nhân Văn TPHCM

    Quá trình làm việc

    2019 – nay: Biên tập viên