Lê Thị Huỳnh Gấm
Lê Thị Huỳnh Gấm

Lê Thị Huỳnh Gấm 

0 (0)
Marketing Management

Học hàm, Học vị

Đại Học Kinh Tế - Tài Chính TP.HCM

Chuyên ngành

Marketing Management

Cơ quan công tác

Cộng tác viên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM
    Đang cập nhật thông tin