Mạc Ngọc Anh Minh
Mạc Ngọc Anh Minh

Mạc Ngọc Anh Minh 

0 (0)
FacebookYoutubeTiktokInstagramEmail

Học hàm, Học vị

Cử nhân

Chuyên ngành

Ngôn ngữ học

Cơ quan công tác

Cộng tác viên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM

  Quá trình học tập

  • 2012 - 2016: Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Ngôn ngữ học
  • 2016: CĐ Phát thanh & truyền hình 2 - Nghiệp vụ Phát thanh viên & MC
  • 2016: VlinkAge - Nghiệp vụ Digital marketing

  Quá trình làm việc

  • 2015: Chewy Junior Viet Nam - Digital marketer
  • 2015 - 2016: YAN Digital-YAN News - Phóng viên
  • 2017: Jet Studio - PR Executive
  • 2018: Hope Media - Biên tập viên
  • 2018 - nay: VOH Online - Biên tập viên