Mỹ Linh
Mỹ Linh

Mỹ Linh 

0 (0)
Phát thanh viên
EmailPhone

Học hàm, Học vị

Cử nhân

Chuyên ngành

Truyền thông văn hoá

Cơ quan công tác

Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM

    Quá trình học tập

    • Tốt nghiệp Đại học Văn Hoá TPHCM năm 2018