Nguyễn Linh
Nguyễn Linh

Nguyễn Linh 

0 (0)
Biên tập viên
Email

Học hàm, Học vị

Cử nhân

Chuyên ngành

Ngôn ngữ Anh - Biên phiên dịch

    Tôi có kinh nghiệm trong việc viết lách ở nhiều lĩnh vực gồm giải trí đến đời sống, văn hóa, du lịch. Kim chỉ nam trong quá trình làm việc với vai trò Biên tập viên của tôi là mang đến những bài viết chất lượng và có giá trị cho độc giả.