Nguyễn Thị Trúc Ly
Nguyễn Thị Trúc Ly

Nguyễn Thị Trúc Ly 

0 (0)
Báo chí

Học hàm, Học vị

Cao đẳng Phát thanh truyền hình II

Chuyên ngành

Báo chí

Cơ quan công tác

Cộng tác viên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM

    Quá trình làm việc

    3/2022 - nay