Nguyễn Trần Quang
Nguyễn Trần Quang

Nguyễn Trần Quang 

0 (0)
Host Radio

    Nguyễn Trần Quang – Nhà cố vấn xây dựng những thương hiệu Việt hàng đầu Việt Nam hiện nay. Ông tốt nghiệp ngành Thương mại Đại học Texas, Austin (Mỹ), sau 16 học tập, làm việc tại Hoa Kỳ ông được biết đến là “Nhà Kiến Tạo Thương Hiệu” hay còn gọi “Ông Thương Hiệu Việt”.