Phú Sơn
Phú Sơn

Phú Sơn 

0 (0)
Biên tập viên
EmailPhone

Học hàm, Học vị

Cử nhân Báo chí

Chuyên ngành

Báo chí Truyền thông

Cơ quan công tác

Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM

Chức vụ hiện tại

Phóng viên

Nơi làm việc cá nhân

Kênh Thời sự Chính trị

    13 năm công tác tại Đài