Phương Dung
Phương Dung

Phương Dung 

0 (0)
Phóng viên
FacebookPhone

Học hàm, Học vị

Cử nhân

Chuyên ngành

Báo chí

Cơ quan công tác

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM

Chức vụ hiện tại

Phóng viên

Nơi làm việc cá nhân

Kênh Thời sự chính trị

Địa chỉ nơi làm việc cá nhân

Số 3, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Quận 3, TP.HCM

    Đã có kinh nghiệm hơn 10 năm làm phóng viên

    Quá trình học tập

    • Cử nhân Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, tốt nghiệp năm 2003.

    Quá trình làm việc

    • Từ 01/09/2009 đến nay làm việc tại Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM