Trần Thị Kim Chi
Trần Thị Kim Chi

Trần Thị Kim Chi 

0 (0)
Biên phiên dịch Ngôn Ngữ Anh

Học hàm, Học vị

Đại học

Chuyên ngành

Biên phiên dịch Ngôn Ngữ Anh

Cơ quan công tác

Cộng tác viên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM

    Cuộc sống luôn luôn phải đối mặt với những sự lựa chọn, quyết định chọn gì không quan trọng bằng có kiên trì làm được điều đó đến cùng hay không.