Trung Tâm HP Academy
Trung Tâm HP Academy

Trung Tâm HP Academy 

0 (0)
Ngoại ngữ Anh
FacebookInstagramEmail

Học hàm, Học vị

TESOL

Chuyên ngành

Ngoại Ngữ Anh

Cơ quan công tác

Trung Tâm HP ACADEMY

    Nhà luyện IELTS - HP Academy là nơi cung cấp các khóa học, luyện thi IELTS. Các cấp lớp: Pre IELTS, Hello to IELTS, Road to IELTS và IELTS 1 kèm 1. HP nhằm tạo một không gian thoải mái nhất cho các học viên vì Hát Pê là NHÀ.