Tú Cầm
Tú Cầm

Tú Cầm 

0 (0)
Biên tập viên

Cơ quan công tác

Cộng tác viên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM

    "Nếu không thể thay đổi được sa mạc hãy biến mình thành đóa xương rồng"