Vũ Duy
Vũ Duy

Vũ Duy 

0 (0)
Host Radio
FacebookEmailPhone

Học hàm, Học vị

Cử nhân

Chuyên ngành

Báo chí

Cơ quan công tác

Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM

  Tôi là Vũ Duy - một người yêu thích công việc nói và lan tỏa giá trị tích cực

  Quá trình học tập

  • Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền Hình II năm 2023

  Quá trình làm việc

  • 2021-2023: Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM VOH

  Giảng dạy

  • 2022 - nay: Giảng dạy tại Học viện MC Academy