Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Mỹ: Tổng tuyển cử giữa kỳ

    Cử tri tại 12 bang của Mỹ tham gia cuộc bầu cử sơ bộ để chọn các ứng viên của mỗi đảng cho cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

    Vòng bầu cử sơ bộ diễn ra vào ngày “siêu thứ ba” này được coi là phong vũ biểu quan trọng “đo” tâm trạng của cử tri Mỹ trước khi bước vào cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ mang tính quyết định. Cuộc tổng tuyển cử giữa nhiệm kỳ tiến hành ngày 2-11 tới tại Mỹ sẽ bầu ra 36 thượng nghị sĩ, toàn bộ 435 hạ nghị sĩ đại diện cho 50 bang và 39 thống đốc bang.

    BT