Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Việt Nam mong muốn Thái Lan sớm ổn định

    Trước tình hình diễn biến chính trị ngày càng phức tạp tại Thái Lan, hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã ra Tuyên bố liên quan đến tình hình Thái Lan.

    Trước tình hình diễn biến chính trị ngày càng phức tạp tại Thái Lan, hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã ra Tuyên bố liên quan đến tình hình Thái Lan như sau: Trước những diễn biến ngày càng phức tạp vừa qua tại Thái Lan, với tư cách Chủ tịch đương nhiệm ASEAN, Việt Nam rất quan ngại và kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, tìm mọi giải pháp để đối thoại hòa bình, tránh sử dụng bạo lực. Việt Nam mong muốn tình hình Thái Lan sớm trở lại ổn định, vì lợi ích của nhân dân Thái Lan và góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực./.

    BT