default-thumb-voh-radio-podcast

Nghiên cứu mở thêm 22 phố đi bộ ở trung tâm TP HCM

22 phố giúp hạn chế xe vào nội đô, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế đêm. Nội dung được đề cập trong Đề án tổ chức các tuyến phố đi bộ ở khu trung tâm07:00 GMT+7, Thứ Hai, 25/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ