Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
胡志明市扩大公共自行车站---17/05/2024Article thumbnail

胡志明市扩大公共自行车站---17/05/2024

17/05/2024
00:36
胡志明市新增80个地点满足设立公共自行车站条件。预计在今年内,该模式将获在全市各郡、县与守德市扩展。

欢迎各位听众收听粤语节目,今天为您准备的内容有:胡志明市扩大公共自行车站;胡志明市发展医疗旅游潜力巨大。

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100