Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
 Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông nghiệpArticle thumbnail

Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp

18/05/2024
05:00
Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần tích cực vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế của ngành.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100