default-thumb-voh-radio-podcast

Khởi nghiệp với nông sản sạch

Khởi nghiệp, chị Trần Thanh Việt đã “ nhắm ” vào hai mảng tăng trưởng nông nghiệp sạch ( du lịch sinh thái xanh nông nghiệp sạch, thực phẩm organic … ) và chuỗi dịch vụ làm đẹp16:00 GMT+7, Thứ Sáu, 02/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
15100Chia sẻ