Liên kết làm nông nghiệp công nghệ cao, nông dân đổi vậnArticle thumbnail

Liên kết làm nông nghiệp công nghệ cao, nông dân đổi vận

23/11/2023
00:00
Liên kết làm nông nghiệp công nghệ cao, nông dân đổi vận.

Từ mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hàng chục hộ nông dân ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) có cơ hội thay đổi vận, vươn lên làm giàu.