Nhiều điểm mới tại Diễn đàn và Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu năm 2024Article thumbnail

Nhiều điểm mới tại Diễn đàn và Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu năm 2024

23/02/2024
01:53
@ Sự kiện Diễn đàn và Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu năm 2024
15:43
@ Chợ Radio

Số lượng gian hàng khoảng 450 gian hàng, tăng gấp đôi so với năm 2023; các sản phẩm trưng bày đến từ các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu, có uy tín, thương hiệu trên thị trường và nhiều diễn đàn kết nối giao thương.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100