default-thumb-voh-radio-podcast

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV vừa kết thúc. Kỳ họp này, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật nhà ở sửa đổi14:30 GMT+7, Thứ Tư, 16/11/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
3500Chia sẻ