Thiết kế phổ quát và điều chỉnh trong giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Article thumbnail

Thiết kế phổ quát và điều chỉnh trong giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật

06/03/2024
05:00
Thiết kế phổ quát và điều chỉnh trong giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật

Làm sao để NKT tiếp cận giáo dục nghề nghiệp hiệu quả, công bằng và chất lượng? Cùng đến với chủ đề thiết kế phổ quát và điều chỉnh trong giáo dục nghề nghiệp cho NKT.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100