Vì sao có những miếng thịt bò lại ánh lên màu 7 sắc cầu vồng?Article thumbnail

Vì sao có những miếng thịt bò lại ánh lên màu 7 sắc cầu vồng?

11/04/2024
48:13
Ăn chuẩn sống chất - Thịt bò bảy sắc cầu vòng.
01:01:18
Góc gia đình - Mảnh vỡ hôn nhân.

Hầu hết mọi người đều cho rằng miếng thịt đã gặp vấn đề gì đó, như nhiễm hóa chất, kim loại nặng... gây biến màu.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100