10 tháng, xử lý hơn 600.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồnArticle thumbnail

10 tháng, xử lý hơn 600.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

14/11/2023
00:00
10 tháng, xử lý hơn 600.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Các vụ án này có phương thức, thủ đoạn tinh vi, tính chất hết sức manh động, thậm chí các đối tượng còn sử dụng hung khí nguy hiểm.