11/06/2024 - Cong dương vật : nguyên nhân và điều trịArticle thumbnail

11/06/2024 - Cong dương vật : nguyên nhân và điều trị

11/06/2024
07:49
Những nguyên nhân có thể gây ra độ cong của dương vật?
13:28
Nguyên nhân và yếu tố rủi ro
15:58
Bệnh Peyronie
19:51
Độ cong dương vật bẩm sinh
23:09
Tình trạng tự miễn dịch
24:40
Gãy dương vật
26:04
Triệu chứng cong dương vật
27:42
Chẩn đoán cong dương vật
33:00
Lựa chọn điều trị
36:50
Khi nào cần liên hệ với bác sĩ
42:46
Chẩn đoán bệnh Peyronie
46:52
Điều trị bệnh Peyronie
50:58
Thuốc men
53:45
Phẫu thuật dương vật với bệnh Peyronie

Dương vật cong là một tình trạng uốn cong xảy ra trong dương vật trong quá trình cương cứng. Nó có thể có mặt từ khi sinh ra hoặc phát triển sau này trong cuộc sống. là dương vật cong, dương vật xơ và bệnh Peyronie.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100