2024: Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng bao nhiêu?Article thumbnail

2024: Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng bao nhiêu?

22/02/2024
00:00
Năm 2024, ngành nông nghiệp tiếp tục đặt mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 3 - 3,5%, ki

Năm 2024, ngành nông nghiệp tiếp tục đặt mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 3 - 3,5%, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 54 - 55 tỷ USD.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100