Âm mưu thâm độc chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộcArticle thumbnail

Âm mưu thâm độc chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

09/12/2023
13:09
Trò chuyện cùng luật sư Nguyễn Văn Hậu ở góc độ pháp luật về Âm mưu thâm độc chia rẽ khối đại đoàn k

Với âm mưu đen tối nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng vấn đề sắc tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100