An toàn lao độngArticle thumbnail

An toàn lao động

19/06/2024
00:00
An toàn lao động

Theo Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ lao động thương binh xã hội, các hành vi vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động phổ biến là: Không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100