AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ SỐ 40Article thumbnail

AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ SỐ 40

14/11/2023
20:00
- Diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở tòa nhà cao nhất Việt Nam.

- Kho hàng ở quận 7 cháy lớn phải huy động nhiều lực lượng tham gia dập lửa. - Diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở tòa nhà cao nhất Việt Nam.