AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ SỐ 39Article thumbnail

AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ SỐ 39

11/11/2023
20:00
- Tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

- Các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội xúc động khi được nhận hỗ trợ. - Tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.