AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ SỐ 41Article thumbnail

AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ SỐ 41

18/11/2023
10:00
- Nâng cao hiệu quả công tác PCCC chung cư, nhà cáo tầng trên địa bàn quận 1.

- Nâng cao hiệu quả công tác PCCC chung cư, nhà cáo tầng trên địa bàn quận 1. -Cảnh sát PCCC TPHCM khuyến cáo phòng cháy và chữa cháy tại các kho, xưởng.