AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ SỐ 42Article thumbnail

AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ SỐ 42

326 lượt nghe
21/11/2023
15:00
Đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống, mạng lưới điện trong khu dân cư.

Đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống, mạng lưới điện trong khu dân cư trên địa bàn TPHCM.