AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ SỐ 43Article thumbnail

AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ SỐ 43

25/11/2023
10:00
- Làm gì để thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy?

- Làm gì để thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy? -TPHCM: Đẩy mạnh tập huấn chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh, sinh viên.