AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ SỐ 50Article thumbnail

AN TOÀN PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ SỐ 50

19/12/2023
07:00
- Nguy cơ tìm ẩn đối với loại hình kinh doanh hộp ngủ - “sleepbox”.

- TPHCM: Tổ chức Ngày hội trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 8.000 người dân. - Nguy cơ tìm ẩn đối với loại hình kinh doanh hộp ngủ - “sleepbox”. - Công tác quản lý, đảm bảo an toàn PCCC kho xưởng

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100