An toàn thực phẩm, cần chung sức của xã bộiArticle thumbnail

An toàn thực phẩm, cần chung sức của xã bội

30/05/2024
00:00
An toàn thực phẩm, cần chung sức của xã bội

Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100