default-thumb-voh-radio-podcast

AN TOÀN TRONG TIÊM FILLER

Thời gian gần đây, vấn đề an toàn bên cạnh tính hiệu quả trong thực hiện làm đep, nhất là với filler được nhiều người quan tâm. Làm sao để đạt được 2 mục tiêu này?...17:15 GMT+7, Thứ Năm, 18/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
6900Chia sẻ