Những miền thương trong thơ PGS.TS, Nhà giáo Ưu tú Ngô Minh OanhArticle thumbnail

Những miền thương trong thơ PGS.TS, Nhà giáo Ưu tú Ngô Minh Oanh

25/11/2023
00:32
Trò chuyện cùng PGS.TS, Nhà giáo Ưu tú, nhà thơ Ngô Minh Oanh

Sở hữu một giọng thơ dung dị, nồng nàn và giàu trải nghiệm; PGS.TS Ngô Minh Oanh, giảng viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã ra mắt độc giả 2 tập thơ riêng liên tiếp là Đêm nằm nghe ký ức (2022) và Đất hóa miền thương (2023)…