Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Australia hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền tảng lãnh đạo chiến lược vững chắcArticle thumbnail

Australia hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền tảng lãnh đạo chiến lược vững chắc

27/05/2024
00:00
Australia hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền tảng lãnh đạo chiến lược vững chắc

Khóa học ngắn hạn “Chứng chỉ lãnh đạo chiến lược về các vấn đề khu vực công và quốc tế” do Trung tâm Việt - Úc (VAC) tổ chức cho 20 quản lý từ các cơ quan của Đảng, Chính phủ và các tỉnh/thành của Việt Nam.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100