Bài 1 Phát huy vai trò giám sát của Nhân dânArticle thumbnail

Bài 1 Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân

28/11/2023
11:00
Bài 1 Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân

Mới đây Học viện Cán bộ TPHCM phối hợp Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêng Chăn (Lào) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên”