Nhiều bước tiến mới trong cải cách hành chính, giáo dục PL ở TPHCMArticle thumbnail

Nhiều bước tiến mới trong cải cách hành chính, giáo dục PL ở TPHCM

27/02/2024
08:16
Bài 2: Nhiều bước tiến mới trong cải cách hành chính và phổ biến, giáo dục pháp luật ở TPHCM

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng trong đời sống, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100