Bài 2 Phát huy vai trò giám sát của Nhân dânArticle thumbnail

Bài 2 Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân

05/12/2023
08:46
Bài 2 Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân

Như đã thông tin tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên”… do Học viện Cán bộ TPHCM phối hợp Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêng Chăn (Lào) tổ chức

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100