default-thumb-voh-radio-podcast

Bài ngành thủy sản hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2022

Kết thúc năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ đạt 11 tỷ đô la mỹ, tăng 25% so với năm 2021. 17:00 GMT+7, Thứ Ba, 27/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ