Bán hàng online qua các nền tảng trực tuyến Article thumbnail

Bán hàng online qua các nền tảng trực tuyến

21/11/2023
00:54
Bán hàng online qua các nền tảng trực tuyến

Cần thúc đẩy việc bán hàng online cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp xanh và các chủ thể OCOP thông qua các nền tảng trực tuyến, cũng như tìm ra các giải pháp để cùng nhau xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ.