Nâng tầm chiến lược, tạo cơ hội lớnArticle thumbnail

Nâng tầm chiến lược, tạo cơ hội lớn

28/11/2023
00:50
Nâng tầm chiến lược, tạo cơ hội lớn

Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2023 với chủ đề: “Nâng tầm - Khởi động” tập trung thảo luận về triển vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và sự hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.