Bản tin 15h00 ngày 01/03/2024Article thumbnail

Bản tin 15h00 ngày 01/03/2024

01/03/2024
02:05
Trong 2 tháng đầu năm 2024, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 17 dự án mới

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm 2024, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 17 dự án mới

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100