Bản tin 15h00 ngày 04/12/2023Article thumbnail

Bản tin 15h00 ngày 04/12/2023

04/12/2023
00:04
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng quán triệt chuyên đề về nghị quyết 43

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng quán triệt chuyên đề về nghị quyết 43 của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8