default-thumb-voh-radio-podcast

Bản tin 15h00 ngày 05/6/2023

- Đôn đốc giải ngân các dự án được giao vốn bồi thường năm 2022 và 2023. - Quận 1 phát động ủng hộ các quỹ an sinh xã hội. 15:00 GMT+7, Thứ Hai, 05/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
23000Chia sẻ